SVANEN I ROSENDAL, UPPSALA

Rosendal

Rosendal är en ny stadsdel som växer fram i utkanten av centrala Uppsala med stort fokus på hållbarhet.
Här planerar Bright Living i samarbete med arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky 28 st bostadsrätter fördelat på sex våningsplan. Huset håller mycket hög arkitektonisk nivå med spännande former, integrerade solceller i fasaden och infällda balkonger.

Ekologisk hållbarhet löper som en röd tråd genom projektet och har genomsyrat alla val. Här är det enkelt, bekvämt och roligt att leva miljövänligt.

Svanenmärkning
Brf Svanen ska miljöcertifieras enligt Svanen 3.0 vilket innebär att byggprocessen och alla ingående material uppfyller Svanens kvalitets- och miljökrav. Förutom en hälsosam boendemiljö betyder det även att huset ur ett livscykelperspektiv har minimal miljöpåverkan och att uppförandet av Brf Svanen främjar hållbar och miljövänlig utveckling. Svanens krav omfattar även krav inom generell byggkvalitet, hantering av reklamationer, spårbarhet av virke, dagsljus och buller. Den fulla omfattningen av en Svanenmärkningen kan man läsa i kriteriedokumentet Svanenmärkning av flerbostadshus från Nordisk Miljömärkning.

Passivhus

Brf Svanen byggs som ett passivhus enligt den svenska standarden Feby12. Det innebär att byggnaden är extremt energieffektiv och uppvisar minimala effektförluster. Detta i sin tur har en långsiktig påverkan på både miljö och ekonomi. Se Kravspecifikation för Passivhus Feby12 från Sverige Centrum för Nollenergihus.

Solceller
Både tak och fasad förses med solcellspaneler för elproduktion. Total installerad effekt beräknas till ca 70 kWh vilket i sin tur beräknas ge en produktion på ca 33 000 kWh per år. Elenergin säljs internt till medlemmar och överskottsproduktion säljs till näthandelsbolag.

Takterrass
På taket anläggs en stor allmän takterrass för socialt umgänge och odling. På takterrassen finns pergola med klängväxter, odlingskärl, planteringar, utemöbler för såväl solbad som middag.

Växthus
På gården uppförs ett växthus med belysning som ska fungera som lykta och belysa gården för ökad trygghet.

Cykeldepå
Huset rymmer ett extra stort cykelrum inrett med verkstadsbänk, cykeltvätt, kompressor, samt uttag för laddning av elcykel.

Kylrum
I anslutning till entrén finns ett kylrum för matleveranser.

Område: Rosendal
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Certifiering: Passivhus Feby 12, Svanen 3.0

Antal bostäder: 28
Boarea: 37 kvm – 120 kvm
Antal rum: 1 – 4 r o k
Upplåtelseform: Brf
Produktionsstart: 2017
Beräknad inflyttning: Sommar 2018
Status: Planering
Försäljningsstart: Vår 2017

Arkitekt: Kjellgren Kaminsky

Mäklare: Widerlöv & Co

Projektsida:

svanenrosendal.se