Om oss

stammar  Materialprov

 

 

Vision Vi vet att vi måste förändra vårt sätt att leva för att vår jord ska finnas kvar för framtida generationer. Vi vill trappa upp förändringstakten. Vår vision är att majoriteten naturligt väljer klimatsmarta alternativ och att dessa finns lättillgängliga. Vi vill använda den senaste tekniken och bygga riktigt bra bostadsområden som är hälsosamma för både miljön och de som bor i dem. Detta vill vi åstadkomma utan att tumma på varken komfort eller design. Det ska inte kännas som en uppoffring att förändra livsstil. Det ska vara roligt och motiverande!

I vår vision dominerar en öppen och tolerant attityd människor emellan. Grundtanken att vi måste hjälpas åt att lösa mänsklighetens problem är starkt förankrad i samhället. Fler tänker längre!

Vi vill bygga Bright Living-områden i alla kommuner där det finns intresse för konceptet.

Bakgrund Konceptet är inspirerat av One Tonne Life-projektet där en genomsnittsfamilj på två vuxna och två barn antog utmaningen att reducera sina CO2-utsläpp från genomsnittliga 7 ton till 1 ton per person och år. Under sex månader bodde familjen i ett plusenergihus ritat av arkitekten Gert Wingårdh och producerat av A-hus. Hustypen fick namnet Bright Living. Familjen lyckades komma ner till 1,5 ton per person och år, ett resultat som får ses som mycket framgångsrikt. Här kan ni läsa mer om projektet www.onetonnelife.se

One Tonne Life var ett experimentellt projekt. Vi vill normalisera detta sätt att bygga hus samt försöksfamiljens levnadssätt. 90 % av vår tid spenderar vi inomhus och en stor del av de procenten i vårt hem. Därför känns det mest naturligt att det är där vi måste börja göra förändringarna.

Bright Living AB grundades 2012 och ägs av ett antal miljömedvetna företag och privatpersoner som valt att investera i konkreta projekt som gör skillnad för miljön och samhällsutvecklingen.