Koncept

 

Energieffektivt Bright Living bygger klimatsmarta grupphusområden och flerbostadshus med passivhusstandard för den miljömedvetne som inte vill kompromissa när det gäller komfort, funktion och design. Husen anpassas för varje område och ritas av arkitekter, vars specialité är energieffektiva byggnader.

Miljövänligt Stor vikt läggs vid att välja giftfria och miljövänliga material som tillverkas på ett hållbart sätt. Vi har valt att miljöcertifiera våra bostäder enl Svanen eftersom vi anser det är en tydlig miljömärkning som omfattar alla ingående material, generell byggkvalitet och byggnadens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Hållbar livsstil Vi strävar dessutom efter att skapa förutsättningar som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Exempel på detta är elbilspool, lådcyklar, växthus, bra cykelförvaring, möjlighet till cykelvård, kylrum för matleveranser, tingotek m m.

Energiproduktion Om det är möjligt försöker vi även inkludera energiproduktion i våra bostadsområden. Solceller för elproduktion eller lokal värmecentral med solfångare för värmeproduktion kan vara miljösmarta alternativ.

Social samverkan Förutom den ekologiska hållbarheten har den sociala hållbarheten en central plats i konceptet. Gemenskap och samverkan mellan de boende utgör en värdefull kvalitet för ett bostadsområde och vi väver in förutsättningar för de boende att skapa denna samverkan. Men vi tänker längre än så. Ett bostadsområde är ingen isolerad ö. En samhällsutveckling med integrationsproblem och ökad segregation är inte hållbar. Därför tar vi steget att även inkludera integration i vårt hållbarhetskoncept och skapar tillsammans med andra aktörer innovativa lösningar för integrationsboende.

Helhet Bright Living omfattar helheten hållbar livsstil; boende, transporter, energiproduktion, odling, återvinning och social samverkan.

Bright Living helt enkelt!