tekniksolcellre

Energi & Teknik

I dagsläget finns det väl utvecklade moderna system för energiproduktion, värmeåtervinning och värmedistribution. Självklart ska vi nyttja dessa system…

Läs mer
kok

Hållbar interiör

Interiören är noga genomtänkt ur ett klimatperspektiv. Vi vill skapa bästa möjliga inomhusmiljö för de boende genom att välja klimatsmarta och giftfria material och produkter.

Läs mer
cyklist

Livsstil

Förutom själva boendet så har våra vanor och beteenden stor miljöpåverkan. Därför strävar vi efter att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i våra projekt.

Läs mer