husbild2

Energi- & Tekniksystem

I dagsläget finns det väl utvecklade moderna system för energiproduktion och värmedistribution. Självklart ska vi nyttja dessa system för optimering av byggnaders energiprestanda. Lika självklart ska vi välja hushållsapparater, belysning och elektronik med låg energiförbrukning. Våra hus utrustas med solceller för elproduktion och i vissa fall även solpaneler för värmeproduktion. Vi är övertygade om att solenergin är en av framtidens viktigaste energikällor. Extra spännande att tekniken med villabatterier utvecklas. Detta skapar ytterligare incitament för egenproducerad el.  

Läs mer
interiör kök

Interiör

Precis som exteriören är interiören noga genomtänkt ur ett klimatperspektiv. Vi vill skapa bästa möjliga inomhusmiljö för de boende genom att välja så klimatsmarta och giftfria material och produkter som möjligt. Vi har valt att miljöcertifiera våra bostäder enligt Svanen. Vi anser att det är den mest övergripande certifieringen då den omfattar materialens miljöpåverkan, byggprocessen, byggnadens energiprestanda  och generell byggkvalité. Vi lägger stor vikt vid design och funktion. Du lever ständigt med färg, form och material omkring dig och det […]

Läs mer
vovloplugin1

Elbil

Förutom boendet så har våra resevanor stor miljöpåverkan. Vi tycker att elbil är ett bra alternativ om man inte har möjlighet att cykla eller åka kollektivt. Därför har elbilen en naturlig plats i Bright Living-konceptet.

Läs mer